Podrška u zajednici – TRIP B

Dom za odrasle osobe Vila Maria zajedno sa partnerima – Gradskim društvom Crvenog križa Pula, Udrugom invalida rada Istre i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije – Pula, od 13.07.2015. do 12.07.2016.  godine provodio je projekt „Podrška u zajednici – TRIP B“. Pridruženi suradnik projekta bio je Grad Pula. Opći cilj projekta bio je povećati kvalitetu socijalnih usluga, kvalitetu života i zapošljivosti osoba u potrebi, a specifični ciljevi projekta bili su uvesti usluge dnevnog boravka za osobe s mentalnimin oštećenjima i usluge psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom i beskućnike te povećati kompetancije za tržište rada i zapošljavanje osoba s invaliditetom i beskućnike uz promoviranje zapošljavanja ranjivih skupina (prvenstveno osoba s invaliditetom) i pružanje podrške poslodavcima.

Aktivnosti projekta obuhvaćale su:
• pripremu za rad i djelovanje dnevnog centra (s uslugom boravka) za osobe s mentalnim oštećenjima u Puli;
• uvođenje usluge psihosocijalne podrške u 4 partnerske organizacije projekta;
• razvoj kompetancija za tržište rada i podrška poslodavcima u zapošljavanju teže zapošljivih skupina – a posebno osoba s invaliditetom;
• promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom.

Ukupni proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava iznosio je 1.219.765,55 kuna, pri čemu EU bespovratna sredstava (sredstva Europskog socijalnog fonda) iznose 1.134.831,50 kn. Projekt se provodio u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013″, prioritetne osi 2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracija osoba u nepovoljnom položaju, a u okviru Poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3″.

Za više informacija o projektu slobodno kontaktirajte nositelja projekta:
Dom za odrasle osobe Vila Maria – Šišanska cesta 2, 52100 Pula
https://dom-vilamaria.hr/
info(a)dom-vilamaria.hr

Za više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

tripb