Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga

Projekt Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga provodili smo od 29.12.2014. do 28.12.2016. godine provodili su projektni partneri Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije (danas: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre), Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” iz Vukovara te Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” – Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava iznosio je 705.245,93 kn.

Cilj projekta bio je unaprijediti sposobnosti i kvalitetu rada organizacija civilnog društva s područja Istarske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije koje skrbe o osobama s invaliditetom za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Organizacije koje skrbe o osobama s invaliditetom u navedenim županijama nisu jednolično razvijene. Nemaju dostatna znanja i vještine niti razvijene kapacitete za unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga u zajednicama u kojima djeluju. Kroz četiri komponente projekta (elementi) postiglo se da 25-33 OCD-a uspostavi mehanizme za primjenu zakonskih normi i Standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga, dok je 10-15 OCD-a a koji skrbe o osobama s invaliditetom unaprijedilo kapacitete za menadžment volontera u području pružanja socijalnih usluga. Time se doprinijelo povećanju kvalitete socijalnih usluga te dugoročno povećanju socijalne uključenosti krajnjih korisnika socijalnih usluga.

I. Jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega socijalnih usluga u zajednici
U sklopu ovoga elementa projekta organiziralo se 6 dana radionica u tri projektne županije o Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projekata OCD-e za djelatnike OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom. Partneri su izradili i distribuirali priručnik o obveznoj dokumentaciji propisanoj Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, praćenju i evaluaciji projekata OCD-a te je pružena tehnička podrška OCD-ima u primjeni dokumentacije, standarda kvalitete te u području praćenja i evaluacije projekata.

II. Unaprjeđivanje znanja i vještina djelatnika i volontera OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika
Drugi element projekta uključivao je unapređenje znanja i vještina djelatnika/volontera OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika kroz tri edukativna područja. Tako, znanja i vještine iz područja „Osobno usmjereno planiranje“ i „Samozastupanje i samoodređenje“ usvojili su djelatnici/volonteri OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom, dok su na edukaciji u području izrade materijala u lako razumljivom obliku sudjelovali i djelatnici drugih javnih ustanova.

III. Jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za upravljanje volonterima i razvoj volonterskih programa
Kroz aktivnosti ovoga elementa projekta djelovalo se je na jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za upravljanje volonterima i razvoj volonterskih programa, a navedeno podrazumijeva edukaciju o menadžmentu volontera za djelatnike OCD-a koje pružaju socijalne usluge koja se održala u Puli u dva modula. Organizacije civilnog društva koje pružaju socijalne usluge razvile su pilot volonterske programe za pružanje socijalnih usluga te im je bita osigurana tehnička podrška.

IV. Razmjena iskustava i prikaz primjera dobre prakse OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom
Četvrti element projekta uključivao je izradu plana pripreme studijskog putovanja, zatim provedbu studijskog putovanja u Istarskoj županiji te izradu izvještaja s preporukama studijskog putovanja. Aktivnost se provodila sa ciljem razmjene iskustva i pozitivne prakse te osiguranja veće povezanost između OCD-ima koje rade s osobama s invaliditetom i pružaju socijalne usluge.

Više o fondovima Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

projekt-slika-logo-m