Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim teškoćama u Istri

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre samostalno je provodila projekt „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim teškoćama u Istri”.

Projekt se provodio u razdoblju od 07.06.2019. do 07.12.2021., a više o projektima osobne asistencije saznajte na profilu na društvenoj mreži: Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama u Istri.

Specifični cilj projekta bio je uspostaviti i pružati uslugu osobne asistencije za 16 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjima, na području Istarske županije, radi unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.410.574,26 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Za sve informacija slobodno nas kontaktirajte:
UOITI, HR-52100 Pula, Kraška 1
095 242 55 56 ured(a)mristra.hr
kontakt osoba: Ozren Catela

web-loga-EU