IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada

Projekt IN.Promo proveden je od 04.12.2010. do 03.12.2011. godine u partnerstvu s Istarskom županijom, Gradom Labinom, Obrtničkom komorom Istarske županije te Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije (danas Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre). Projekt je financirala Europska unija u okviru Instrumenta predpristupne pomoći – IPA te Istarska županija.

Pravo na rad i zapošljavanje jedno je od temeljnih ljudskih prava, pa tako i temeljnih prava svake osobe s invaliditetom. Unutar skupine osoba s invaliditetom, posebno diskriminiranu skupinu čine osobe s intelektualnim teškoćama koje za uključivanje na tržište rada traže zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba na području: informiranja, obrazovanja, podrške u procesu aktivnog traženja posla, podrške na radu, socijalnog uključivanja kao i uključivanje svih bitnih subjekata za stvaranje održive mreže podrške njihovom zapošljavanju u lokalnoj zajednici.

Opći cilj projekta bio je povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama u Istarskoj županiji, a specifični ciljevi projekta bili su: povećati kompetencije 30 dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama za uključivanje na otvoreno tržište rada te promovirati i poticati zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Glavne aktivnosti projekta bile su: (1) trening za osobno osnaživanje i motiviranje za aktivno uključivanje na tržište rada, (2) radni centar i mobilni tim za radno uključivanje, (3) trening za stjecanje adekvatnih praktičnih znanja i vještina za potrebe zainteresiranih poslodavaca, (4) javna kampanja “Zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama – važnost, mogućnosti i podrška” te (5) pokretanje i početak rada lokalne mreže podrške za zapošljavanje.

Sredstva koja su potrebna za provedbu projekta iznose 96.123,50€ od čega je Europska unija osigurala 77.000,00€ kroz program dodjele bespovratnih sredstava – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada – IPA – IV. komponenta.

O Europskoj Uniji

european-union-120x80Europsku Uniju čini 27 država članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska Unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica. Europska Komisija izvršno je tijelo Europske Unije. Za više informacija o Europskoj Uniji posjetiti internetske adrese:
www.europa.eu  www.delhrv.ec.europa.eu