Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skribi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula – Dnevne aktivnosti

Povodom jučerašnjeg Dana kruha (16.10.) današnju smo aktivnost započeli čitanjem pjesmice “Od malena zrna do kruha crna”. Nakon što je Irena korisnicima objasnila značenje svakoga stiha, razgovarali smo o kruhu. Korisnici navode kako kruh najčešće jedu s namazima te da znaju da se kruh pravi od brašna. Budući da nam je pšenica neophodna za dobivanje pšeničnog brašna, danas smo naučili cijeli proces postanka – Od pšeničnog zrna do kruha. Potom na ploču ispisujemo proces pripreme tla za sijanje pšenice: 1. Oranje tla, 2. Tanjuranje, 3. Bacanje gnojiva (što je stajsko gnojivo, humus), 4. Frezanje tla, 5. Sijanje pšenice, 6. Špricanje protiv trava…). Nakon zapisivanja svake od faza, korisnici gledaju videozapise oranja, tanjuranja, frezanja i sijanja pšenice. Naš Lino je do danas mislio da je kombajn isto što i kamion pa objašnjavamo razliku. Zaključujemo da se pšenica može sijati u listopadu i u veljači, a vrševina se obavlja u lipnju ili srpnju.

Nakon toga razgovaramo o procesu dobivanja brašna i crtamo ga u bilježnicu. Svi korisnici ponosno odgovaraju da se brašno melje u mlinovima te odvozi u pekare gdje nastaju pekarski proizvodi. Potom slijedi rješavanje radnoga listića – Dani kruha i zahvalnosti.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre u partnerstvu s Gradom Vodnjanom od 01.05.2021. do 01.05.2023. provodla je projekt “Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula“.

Cilj projekta je poticati prijelaz s institucionalnih na socijalne usluge u zajednici na području urbane aglomeracije Pula razvojem, javnim djelovanjem i provedbom usluge poludnevnog boravka za 20 osoba s intelektualnim teškoćama.

Ciljane skupine projekta su:
– 20 osoba s intelektualnim teškoćama te
– opća i stručna javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalni donositelji odluka.

Očekivani rezultati na kraju provedbe projekta su:
– pružena izvaninstitucijska socijalna usluga boravka za 20 osobe s intelektualnim teškoćama
– uređen i opremljen novi prostor za pružanje usluge boravka
– prosječna ocjena zadovoljstva korisnika usluga ≥ 4,0
– samoprocjena korisnika usluga o korisnosti pružene socijalne usluge za povećanje njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ≥ 80%
– održan jedan festival sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 4 okrugla stola sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 8 javnih prezentacija na javnim mjestima sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održane 2 tv emisije sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

Ukupan proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava je 1.994.470,80 kn, od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u okviru poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte:
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Pula, Kraška 1
Voditeljica projekta: Nataša Milohanović, natasa(a)uoiti.hr, 095 252 55 55