Najava: Okrugli stol “Važnost socijalizacijskih aktivnosti u svrhu rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama”

U okviru javne kampanje projekta Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula u Dnevnom boravku CGU Rojc, u utorak 21/02/2023 s početkom u 15:00 sati održati će se okrugli stol na temu Važnost socijalizacijskih aktivnosti u svrhu rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama.

Naime, u okviru usluge poludnevnog boravka u Puli, kao dio naših nastojanja za unapređenjem socijalne uključenosti, mentalnog zdravlja te općenito kvalitete života naših korisnika, organiziramo dnevne socijalizacijske aktivnosti koje su prilagođene njihovim interesima i mogućnostima. Socijalizacijske aktivnosti su vrlo važne u svrhu rehabilitacije osobe s intelektualnim teškoćama. Osobe s intelektualnim teškoćama često imaju otežano razumijevanje i usvajanje društvenih normi i običaja, što može dovesti do osjećaja izolacije, nesigurnosti i nespremnosti za sudjelovanje u društvenim aktivnostima. Stoga, socijalizacijske aktivnosti, koje uključuju razne oblike socijalne interakcije s drugim ljudima, su od velike koristi za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ove aktivnosti imaju za cilj pomoći osobi da razvije vještine društvene interakcije, nauči pravila ponašanja u različitim društvenim situacijama te stekne samopouzdanje u odnosu na druge ljude. Osim što pomažu u razvoju socijalnih vještina, socijalizacijske aktivnosti također doprinose poboljšanju fizičkog zdravlja, emocionalne stabilnosti i poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama. Sudjelovanje u različitim aktivnostima doprinosi i u smanjenju stresa, povećanju samopouzdanja i samopoštovanja te razvijanja pozitivnog stava prema sebi i drugima.

Naše socijalizacijske aktivnosti uključuju razne vrste aktivnosti poput interakcije s drugim ljudima, igre, sportove, zajednički izlete u okolicu, kulturne aktivnosti, volontiranje i drugo. Tijekom ovih aktivnosti, osoba s intelektualnim teškoćama u praksi usvaja kako razgovarati s drugima, kako slušati druge, kako se ponašati u grupi, kako se nositi sa stresom i frustracijom te kako izgraditi kvalitetne međuljudske odnose.

Konačno, socijalizacijske aktivnosti su ključne za uspješnu rehabilitaciju osoba s intelektualnim teškoćama jer osiguravaju sigurno i poticajno okruženje za razvoj socijalnih vještina, poboljšanje kvalitete života i integraciju u društvo.

Na temu važnosti socijalizacijskih aktivnosti u svrhu rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama, na okruglom stolu govoriti će stručnjaci i praktičari koji će iznijeti pozitivne primjere iz prakse.

Ulaz je slobodan svim zainteresiranim osobama.

Organizacija događaja financirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.


Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre u partnerstvu s Gradom Vodnjanom od 01.05.2021. do 01.05.2023. provodla je projekt “Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula“.

Cilj projekta je poticati prijelaz s institucionalnih na socijalne usluge u zajednici na području urbane aglomeracije Pula razvojem, javnim djelovanjem i provedbom usluge poludnevnog boravka za 20 osoba s intelektualnim teškoćama.

Ciljane skupine projekta su:
– 20 osoba s intelektualnim teškoćama te
– opća i stručna javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalni donositelji odluka.

Očekivani rezultati na kraju provedbe projekta su:
– pružena izvaninstitucijska socijalna usluga boravka za 20 osobe s intelektualnim teškoćama
– uređen i opremljen novi prostor za pružanje usluge boravka
– prosječna ocjena zadovoljstva korisnika usluga ≥ 4,0
– samoprocjena korisnika usluga o korisnosti pružene socijalne usluge za povećanje njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ≥ 80%
– održan jedan festival sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 4 okrugla stola sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 8 javnih prezentacija na javnim mjestima sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održane 2 tv emisije sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

Ukupan proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava je 1.994.470,80 kn, od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u okviru poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte:
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Pula, Kraška 1
Voditeljica projekta: Nataša Milohanović, natasa(a)uoiti.hr, 095 252 55 55