Javna kampanja o podizanju svijesti javnosti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama

Na više lokacija u Puli od 14. do 17. ožujka 2023. u vremenu od 11:00 do 13:00 sati održati će se javne prezentacije radi podizanja svijesti javnosti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama, kao dio javne kampanje projekta Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula.

Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava utvrđenim međunarodnim aktima te strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske koji ističu problem socijalne isključenosti osoba s invaliditetom. Među skupinom osoba s invaliditetom koja se nalazi u posebno nepovoljnom položaju nalaze se osobe s intelektualnim teškoćama, a najbitniji razlog je nedostupnost te nedovoljna razvijenost mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre više od 60 godina djeluje s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, razvoju socijalnih usluga utemeljenih na životu u zajednici, poticanju zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama, promicanju empatije i jačanju socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama te poticanju volontiranja u lokalnoj zajednici. Unatrag zadnjih 10 godina Udruga je provela niz projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije te Republike Hrvatske koji su ostvarivali navedene ciljeve našeg djelovanja. 

Tijekom javnih prezentacija korisnici udruge dijeliti će promotivni materijal i radove nastale tijekom kreativnih aktivnosti, a zainteresirani građani moći će od suradnika udruge i samih korisnika saznati više o udruzi i projektu.

Raspored javnih prezentacija je:

  • utorak, 14.03.2023., od 11:00 do 13:00 sati u Puli u Centru gradskih udruga Rojc
  • srijeda, 15.03.2023., od 11:00 do 13:00 sati u Puli na Portarati
  • četvrtak, 16.03.2023. od 11:00 do 13:00 sati u Puli na tržnici na Verudi te
  • petak, 17.03.2023. od 11:00 do 13:00 sati u Puli na Gradskoj tržnici.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre u partnerstvu s Gradom Vodnjanom od 01.05.2021. do 01.05.2023. provodla je projekt “Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula“.

Cilj projekta je poticati prijelaz s institucionalnih na socijalne usluge u zajednici na području urbane aglomeracije Pula razvojem, javnim djelovanjem i provedbom usluge poludnevnog boravka za 20 osoba s intelektualnim teškoćama.

Ciljane skupine projekta su:
– 20 osoba s intelektualnim teškoćama te
– opća i stručna javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalni donositelji odluka.

Očekivani rezultati na kraju provedbe projekta su:
– pružena izvaninstitucijska socijalna usluga boravka za 20 osobe s intelektualnim teškoćama
– uređen i opremljen novi prostor za pružanje usluge boravka
– prosječna ocjena zadovoljstva korisnika usluga ≥ 4,0
– samoprocjena korisnika usluga o korisnosti pružene socijalne usluge za povećanje njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ≥ 80%
– održan jedan festival sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 4 okrugla stola sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 8 javnih prezentacija na javnim mjestima sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održane 2 tv emisije sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

Ukupan proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava je 1.994.470,80 kn, od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u okviru poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte:
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Pula, Kraška 1
Voditeljica projekta: Nataša Milohanović, natasa(a)uoiti.hr, 095 252 55 55