Odobreno završno izvješće o provedbi projekta Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama u Istri

Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Istre odobreno je Završno izvješće o provedbi projekta i Završni zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama u Istri, projektu koji smo provodili samostalno.

Provedbom ovog projekta Udruga je stekla znanja i vještine čime su ojačani njezini financijski i provedbeni kapaciteti kao korisnika kako bi i u narednom razdoblju mogli uspješno provoditi ovakve projekte u okviru ESF-a za osobe s najtežom vrstom i stupnjem intelektualnih i/ili mentalnih teškoća na projektnom području.

Naime, na projektnom području radi se o novoj usluzi za ovu ciljanu skupinu te je tijekom trajanja projekta bilo nužno adekvatno pojasniti način pružanja i opseg usluge kako samim korisnicima i njihovim obiteljima, tako i zaposlenom osoblju kao i pronaći adekvatno osoblje za pružanje usluge. Obzirom na navedeno i sada već postojeću praksu i informiranost u pružanju usluge osobne asistencije, u narednom razdoblju, a tijekom provedbe slijedećih projekta koji obuhvaćaju pružanje usluge osobne asistencije, omogućeno je brže uključivanje korisnika usluge u projekt i zapošljavanje osoblja koje već ima iskustva u pružanju usluge, a pozitivan stav o usluzi i isporučena kvaliteta usluge prema korisnicima i usmenim putem se komunicira u lokalnim zajednicama među korisnicima i njihovim obiteljima čime se ostvaruje brži pristup usluzi novim osobama u potrebi, ali i među zaposlenim osobljem i njihovom okolinom čime se širi krug ljudi potencijalno zainteresiranih za zapošljavanjem na pružanju usluge.

U projekt je bilo uključeno 18 osoba s invaliditetom i to 9 muškaraca i 9 žena. Dakle pružena je usluga za više korisnika od planiranog broja korisnika zbog potrebe promjene korisnika usluge koji su odselili, odustali od primanja usluge osobne asistencije ili preminuli te je dio njih zamijenjen novim korisnicima. Budući da za dio korisnika se ne uspijeva naći adekvatni osobni asistent, kao ni zamjena u slučajevima privremene nemogućnosti za rad ili korištenja godišnjeg odmora, kao i zbog izrečenih mjera samoizolacije uslijed aktualne javnozdravstvene situacije, pružen je manji broj sati usluge u odnosu na inicijalno planiran, odnosno pruženo je 83% od prijavom planiranih sati osobne asistencije.

Tijekom trajanja projekta izrađen je i tiskan plakat i letak projekta te istaknut u prostorima korisnika. Također, kontinuirano se informiralo i izvještavalo o provedbi projekta putem objava na društvenim mrežama i elektroničkim medijima. Tako su informacije i novosti o projektu bile su dostupne na Facebook stranici vezanoj uz uslugu osobne asistencije u Istri koja je aktivna od 26.05.2020. (www.facebook.com/uoiti.oa), na (staroj) mrežnoj stranici korisnika (www.mristra.hr) te na novoj mrežnoj stranicu korisnika koja je aktivirana u 2021. godini (www.uoiti.eu) koja će se i nadalje održavati s informacijama o aktivnostima i projektima udruge.

Tijekom trajanja projekta uredno su predavani tromjesečni izvještaji o provedbi projekta s pripadajućom dokumentacijom te je svo vrijeme postupano sukladno uputama ugovornog tijela i ugovorom o dodjeli sredstava.

Svi korisnici projekta tijekom njegova trajanja primali su potrebne socijalne usluge te su ostvarivali mogućnost aktivnog života u zajednici jačajući svoje kompetencije i osobno se osnažujući.

Pozitivna iskustva tijekom i nakon provedenih aktivnosti projekta međusobno su se razmjenjivala sa srodnim udrugama unutar nacionalnog saveza kao i udrugama na lokalnoj razini čime su se potaknule i druge osobe s invaliditetom na veći angažman za stvaranje društva jednakih mogućnosti u kojem se svi njegovi pripadnici uvažavaju i u kojem svi doprinose zajedničkom boljitku.

Tijekom trajanja projekta postoje dva dugotrajna problema na koje korisnik i partner nema utjecaj, a koji su djelomično utjecali na ostvarivanje rezultata projekta, odnosno pronalazak odgovarajućeg osoblja za pružanje usluge osobne asistencije, a time i ostvarivanje planiranog broja sati pružanja usluge osobne asistencije.

Cilj projekta bio je uspostaviti i pružati uslugu osobne asistencije za 16 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjima, na području Istarske županije, radi unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života. Do 07.12.2021. uslugu je koristilo 18 korisnika osobne asistencije pretežito s područja Zapadne i Južne Istre.

Ugovoreni Proračun projekta te ugovoreni iznos bespovratnih sredstava iznosio je 2.410.574,26 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Do kraja provedbe projekta utrošeno je i odobreno ukupno 1.830.340,12 kn. Nažalost za dio potencijalnih korisnika usluge ne uspijeva se naći osobni asistent, stoga, ukupan iznos bespovratnih sredstava nije mogao biti utrošen.

Nastavak pružanja usluge omogućen je potrebitim korisnicima usluge i u 2022. godini zahvaljujući projektu „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim teškoćama u Istri II” čiji proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.920.905,04 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna, a završava 24.01.2023.

više informacija:
http://www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

kontakt podaci / ured projekta
UOITI, HR-52100 Pula, Kraška 1
095 242 55 56  ured@uoiti.eu
kontakt osoba: Ozren Catela