Odobreno završno izvješće o provedbi projekta Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim oštećenjem u Istri

Centru za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO odobreno je Završno izvješće o provedbi projekta i Završni zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim oštećenjem u Istri, projektu na kojem smo bili partneri u provedbi.

Provedbom ovog projekta Centar je stekao znanja i vještine čime su ojačani njegovi financijski i provedbeni kapaciteti kao korisnika, ali i partnera (Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre) kako bi i u narednom razdoblju mogli uspješno provoditi ovakve projekte u okviru ESF-a za osobe s najtežom vrstom i stupnjem intelektualnog i/ili mentalnog oštećenja na projektnom području.

Naime, na projektnom području radi se o novoj usluzi za ovu ciljanu skupinu te je tijekom trajanja projekta bilo nužno adekvatno pojasniti način pružanja i opseg usluge kako samim korisnicima i njihovim obiteljima, tako i zaposlenom osoblju kao i pronaći adekvatno osoblje za pružanje usluge. Obzirom na navedeno i sada već postojeću praksu i informiranost u pružanju usluge osobne asistencije, u narednom razdoblju, a tijekom provedbe slijedećih projekta koji obuhvaćaju pružanje usluge osobne asistencije, omogućeno je brže uključivanje korisnika usluge u projekt i zapošljavanje osoblja koje već ima iskustva u pružanju usluge, a pozitivan stav o usluzi i isporučena kvaliteta usluge prema korisnicima i usmenim putem se komunicira u lokalnim zajednicama među korisnicima i njihovim obiteljima čime se ostvaruje brži pristup usluzi novim osobama u potrebi, ali i među zaposlenim osobljem i njihovom okolinom čime se širi krug ljudi potencijalno zainteresiranih za zapošljavanjem na pružanju usluge.

U projekt je bilo uključeno 18 osoba s invaliditetom i to 8 muškaraca i 10 žena. Dakle pružena je usluga za više korisnika od planiranog broja korisnika zbog potrebe promjene korisnika usluge koji su odselili, odustali od primanja usluge osobne asistencije ili preminuli te je dio njih zamijenjen novim korisnicima. Budući da za dio korisnika se ne uspijeva naći adekvatni osobni asistent, kao ni zamjena u slučajevima privremene nemogućnosti za rad ili korištenja godišnjeg odmora, kao i zbog izrečenih mjera samoizolacije uslijed aktualne javnozdravstvene situacije, pružen je manji broj sati usluge u odnosu na inicijalno planiran, odnosno pruženo je 83% od prijavom planiranih sati osobne asistencije.

Tijekom trajanja projekta izrađen je i tiskan plakat projekta te istaknut u prostorima korisnika i partnera. Također, kontinuirano se informiralo i izvještavalo o provedbi projekta putem objava na društvenim mrežama i elektroničkim medijima. Tako su informacije i novosti o projektu bile su dostupne na Facebook stranici vezanoj uz uslugu osobne asistencije u Istri koja je aktivna od 26.05.2020. (www.facebook.com/uoiti.oa), na (staroj) mrežnoj stranici korisnika (www.mristra.hr) te na novoj mrežnoj stranicu korisnika koja je aktivirana u 2021. godini (www.uoiti.eu) koja će se i nadalje održavati s informacijama o aktivnostima i projektima udruge. Tijekom trajanja projekta organizirane su dvije medijske konferencije, 05.05.2021. u Labinu i 07.05.2021. u Pazinu koje su popraćene od strane elektroničkih medija, a treću konferenciju za medije odlučili smo ne održati zbog slabog interesa.

Tijekom trajanja projekta uredno su predavani tromjesečni izvještaji o provedbi projekta s pripadajućom dokumentacijom te je svo vrijeme postupano sukladno uputama ugovornog tijela i ugovorom o dodjeli sredstava.

Svi korisnici projekta tijekom njegova trajanja primali su potrebne socijalne usluge te su ostvarivali mogućnost aktivnog života u zajednici jačajući svoje kompetencije i osobno se osnažujući.

Pozitivna iskustva tijekom i nakon provedenih aktivnosti projekta međusobno su se razmjenjivala sa srodnim udrugama unutar nacionalnog saveza kao i udrugama na lokalnoj razini čime su se potaknule i druge osobe s invaliditetom na veći angažman za stvaranje društva jednakih mogućnosti u kojem se svi njegovi pripadnici uvažavaju i u kojem svi doprinose zajedničkom boljitku.

Tijekom trajanja projekta postoje dva dugotrajna problema na koje korisnik i partner nema utjecaj, a koji su djelomično utjecali na ostvarivanje rezultata projekta, odnosno pronalazak odgovarajućeg osoblja za pružanje usluge osobne asistencije, a time i ostvarivanje planiranog broja sati pružanja usluge osobne asistencije.

Prvi problem je činjenica da je provedba projekta protekla je najvećim dijelom (70% trajanja projekta) u okviru aktualne javnozdravstvene situacije. Tim u svezi potencijalni radnici izražavali su bojazan za rad i zapošljavanje na poslovima osobnog asistenta smatrajući da, obzirom da se radi s korisnikom narušenoga zdravlja/osobom s invaliditetom, istom mogu prenijeti zarazu te time ugroziti njegovo zdravlje i život. Isticali su kako se s tom činjenicom osobno ne bi mogli nositi te su, stoga, „preventivno„ odbili mogućnost zapošljavanja na radnom mjestu osobnog asistenta.

Drugi problem pri pronalasku adekvatnog osoblja za pružanje usluge osobne asistencije je iznos plaće osobnog asistenta te priznavanje dijela putnih troškova. Naime, plaća osobnog asistenta (za rad u punom radnom vremenu) natječajnom dokumentacijom i ugovorom definirana je u iznosu od 4.000 kn neto što predstavlja u 2019. godini 133% minimalne, a 62% prosječne neto plaće u RH, u 2020. godini 123% minimalne, a 59% prosječne neto plaće u RH te u 2021. godini 118% minimalne, a tek 56% prosječne neto plaće u RH, iz čega je vidljivo je da se neto plaća osobnog asistenta sve više približava minimalnoj plaći u RH (2022. godine plaća osobnog asistenta biti će tek 8% veća od minimalne plaće u RH) i udaljava od prosječne neto plaće u RH. U uvjetima kada na tržištu rada postoji velika potražnja za radnicima (prisutan uvoz radnika iz drugih zemalja, odlazak građana na rad u inozemstvo, niska razina nezaposlenosti te položaj Istarske županije u smislu potrebe za turističkim i drugim kadrom i dr.) i rastu troškova života (statistički podaci DZS) nestimulirajuća plaća direktno utječe na pronalazak i zadržavanje adekvatnog osoblja za pružanje usluge osobne asistencije.

Cilj projekta bio je uspostaviti i pružati uslugu osobne asistencije za 14 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjima, na području Istarske županije, radi unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života. Do 06.12.2021. uslugu je koristilo 18 korisnika osobne asistencije pretežito s područja Labinštine i Pazinštine.

Ugovoreni Proračun projekta te ugovoreni iznos bespovratnih sredstava iznosio je 2.124.587,39 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Do kraja provedbe projekta utrošeno je i odobreno ukupno 1.885.806,65 kn. Nažalost za dio potencijalnih korisnika usluge ne uspijeva se naći osobni asistent, stoga, ukupan iznos bespovratnih sredstava nije mogao biti utrošen.

Nastavak pružanja usluge omogućen je potrebitim korisnicima usluge i u 2022. godini zahvaljujući projektu „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri II” čiji proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.920.905,04 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna, a završava 24.01.2023.

više informacija:
http://www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

kontakt podaci / ured projekta
UOITI, HR-52100 Pula, Kraška 1
095 242 55 56  ured@uoiti.eu
kontakt osoba: Ozren Catela