Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike članova u Skupštini udruge i upute za provedbu izbora

Temeljem članka 19. stavka 5. i 10. Statuta udruge od 11.09.2015. donesena je Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike članova u Skupštini udruge i upute za provedbu izbora kojom se raspisuju se izbori za 15 predstavnika članova Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre (nadalje: Udruga) u Skupštini Udruge za mandatno razdoblje 2022-2026. Predstavnici članova Udruge u skupštini Udruge su punoljetni članovi Udruge, uključujući osobe djelomično ili u potpunosti lišene poslovne sposobnosti.

Izbori za predstavnike članova Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre u Skupštini Udruge provode se u 4 izborne jedinice koje obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji:
1. izborna jedinica – istočna Istra: Labin, Raša, Barban, Pićan, Kršan, Sv. Nedjelja (6)
2. izborna jedinica – zapadna Istra: Poreč, Buje, Umag, Novigrad, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Vrsar, Sv. Lovreč, Višnjan, Brtonigla, Grožnjan, Funtana, Vižinada (13)
3. izborna jedinica – središnja Istra: Pazin, Buzet, Sv. Petar u šumi, Tinjan, Karojba, Motovun, Oprtalj, Lanišće, Lupoglav, Cerovlje, Gračišće (11) te
4. izborna jedinica – južna Istra: Pula, Rovinj, Fažana, Vodnjan, Marčana, Medulin, Ližnjan, Svetvinčenat, Bale, Kanfanar, Žminj (11).

Iz svake izborne jedinice izabire se odgovarajući broj predstavnika članova u Skupštini Udruge razmjerno broju članova Udruge na području pojedine izborne jedinice u odnosu na ukupan broj članova Udruge:
1. izborna jedinica – istočna Istra: 2 predstavnika članova
2. izborna jedinica – zapadna Istra: 3 predstavnika članova
3. izborna jedinica – središnja Istra: 4 predstavnika članova te
4. izborna jedinica – južna Istra: 6 predstavnika članova.

Udruga će 03.01.2022. na mrežnim stranicama Udruge www.uoiti.eu objaviti poziv članovima Udruge za kandidiranje za predstavnike u Skupštini Udruge.
Zainteresirani kandidati dužni su do 18.01.2022. dostaviti kandidacijski list u ured udruge i to redovnom poštom na adresu sjedišta u Puli, Kraška 1 ili elektroničkom poštom na adresu ured@uoiti.eu.

Glasovanje za predstavnike članova u Skupštini Udruge obavlja se putem glasačkih listića koji se distribuiraju članovima Udruge koji imaju pravo birati na ovim izborima u razdoblju od 07.02.2022. do 14.02.2022. Za svaku izbornu jedinicu dostavljaju se posebni glasački listići s kandidatima iz te izborne jedinice. Članovi biraju svoga/-je kandidata/-e zaokružujući redne brojeve ispred imena i prezimena onoliko kandidata koliko se bira predstavnika članova iz te izborne jedinice na papirnatom listiću, a odabirom odgovarajućih kandidata na elektronskom glasačkom listiću. Glasački listići koji budu zaprimljeni u uredu Udruge u razdoblju do 28.02.2022. smatraju se važećima ukoliko udovoljavaju i kriterijima urednosti i točnosti popunjavanja, naknadno zaprimljeni glasački listići smatraju se nevažećima. U Skupštinu Udruge izabrani su oni kandidati iz izborne jedinice koji imaju najviše glasova na pristiglim izbornim listićima.

Kandidati koji nisu izabrani za predstavnike članova u Skupštini Udruge predstavljaju zamjenske članove u slučaju da netko od izabranih kandidata odustane od dužnosti tijekom mandata. Odluku o izboru zamjenskih članova u Skupštini Udruge donosi predsjednik udruge u roku od 30 dana od prestanku obavljanja dužnosti dotadašnjem članu.