03.01.2022. – Poziv članovima za kandidiranje za predstavnike članova udruge u skupštini

Pozivaju se članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre da u roku od 15 dana od dana ove objave dostave svoje kandidature za dužnost predstavnika članova udruge u  Skupštini udruge (do 18.01.2022.) radi javne objave na mrežnim stranicama te pripreme izbora za petnaest izabranih predstavnika članova udruge u Skupštini udruge na mandat od 4 godine. Svoje kandidature članovi dostavljaju u pisanom obliku putem redovne pošte na adresu sjedišta udruge u Puli, Kraška 1 ili putem elektroničke pošte na adresu ured@uoiti.eu.

Predstavnici članova Udruge u Skupštini Udruge su punoljetni članovi Udruge, uključujući i osobe lišene poslovne sposobnosti. Predstavnici članova Udruge u Skupštini Udruge biraju se u četiri izborne jedinice koje teritorijalno obuhvaćaju područje istočne, zapadne, središnje i južne Istre. Članovi koji se nalaze izvan mjesta obuhvaćenog teritorijalnom podjelom na izborne jedinice moraju u roku iz stavka 5. ovoga članka obavijestiti predsjednika o izbornoj jedinici u kojoj će glasovati. Broj zastupnika iz svake izborne jedinice je razmjeran broju članova u toj izbornoj jedinici u odnosu na ukupan broj članova Udruge.