Održan okrugli stol “Važnost izvaninstitucijske socijalne usluge boravka za osobe s intelektualnim teškoćama”

U okviru javne kampanje projekta Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula u Dnevnom boravku CGU Rojc, u utorak 11/04/2023 s početkom u 12:00 sati održao se okrugli stol na temu Važnost izvaninstitucijske socijalne usluge boravka za osobe s intelektualnim teškoćama.

Na temu važnosti ove izvaninstitucijske socijalne usluge, na okruglom stolu govorili su stručnjaci i praktičari koje skrbe o osobama s intelektualnim teškoćama te uzvanici iz javnog sektora i to iz Istarske županije Gordana Antić i Nina Buić, Marica Vidak-Konjević iz Grada Pule, Ana Jurašin i Dina Bužleta iz Područnog ureda Pula Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Marko Perkov i Renzo Černja iz Centra za inkluziju i podršku u zajednici, Oksana Zahory Huremović iz Centra za rehabilitaciju Pula, Neven Kresina, Dobre Grnčaroski, Hrvoje Zangl, Ozren Catela i Nataša Milohanović iz Udruge osoba s intelektalnim teškoćama Istre.

Naš boravak osmišljen je kao prostor u kojem se osobe s intelektualnim teškoćama mogu osjećati sigurno i ugodno, a istovremeno stječu znanja i vještine koje će im omogućiti veću samostalnost i uključenost u društvo. Uz stručan tim, korisnici boravka sudjeluju u različitim dnevnim socijalizacijskim, edukacijskim, radno-kreativnim, sportsko-rekreacijskim i drugim aktivnostima koje su prilagođene njihovim interesima i mogućnostima.

Boravak za osobe s intelektualnim teškoćama igra važnu ulogu u prevenciji institucionalizacije, što je proces u kojem se osobe s intelektualnim teškoćama smještaju u zatvorene institucije na trajni smještaj ili druge oblike skupnog stanovanja protiv njihove volje ili bez pristanka. Ova vrsta usluge, kroz koju se pruža podrška i briga o korisnicima, omogućuje im da ostanu u zajednici i da se integriraju u društvo na način koji odgovara njihovim potrebama i željama. Na taj način, socijalna usluga boravka pomaže u sprečavanju institucionalizacije i doprinosi ostvarenju ciljeva deinstitucionalizacije u društvu.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre u partnerstvu s Gradom Vodnjanom od 01.05.2021. do 01.05.2023. provodla je projekt “Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula“.

Cilj projekta je poticati prijelaz s institucionalnih na socijalne usluge u zajednici na području urbane aglomeracije Pula razvojem, javnim djelovanjem i provedbom usluge poludnevnog boravka za 20 osoba s intelektualnim teškoćama.

Ciljane skupine projekta su:
– 20 osoba s intelektualnim teškoćama te
– opća i stručna javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalni donositelji odluka.

Očekivani rezultati na kraju provedbe projekta su:
– pružena izvaninstitucijska socijalna usluga boravka za 20 osobe s intelektualnim teškoćama
– uređen i opremljen novi prostor za pružanje usluge boravka
– prosječna ocjena zadovoljstva korisnika usluga ≥ 4,0
– samoprocjena korisnika usluga o korisnosti pružene socijalne usluge za povećanje njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ≥ 80%
– održan jedan festival sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 4 okrugla stola sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 8 javnih prezentacija na javnim mjestima sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održane 2 tv emisije sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

Ukupan proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava je 1.994.470,80 kn, od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u okviru poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte:
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Pula, Kraška 1
Voditeljica projekta: Nataša Milohanović, natasa(a)uoiti.hr, 095 252 55 55