Pismenost osoba s intelektualnim teškoćama u suvremenom društvu

U Puli, u Centru gradskih udruga Rojc, u četvrtak 03.11.2022. s početkom u 14:00 održan je okrugli stol na temu Pismenost osoba s intelektualnim teškoćama u suvremenom društvu, a u okviru javne kampanje projekta Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula kojoj je cilj podizati javnu svijest o pravu na život u zajednici i promocije pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Okrugli stol okupio je predstavnike, osoblje i korisnike Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama te IPAK Inštituta za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij iz Velenja, Slovenija.

Uvodnu prezentaciju o aktivnostima pismenosti koje se provode za korisnike projekta, odnosno osobe s intelektualnim teškoćama uključene u poludnevni boravak u Puli predstavila je stručna suradnica Irena Kovač. Istaknula je cilj ovih aktivnosti u poludnevnom boravku i to nesmetano „koračanje” kroz život i što samostalnije funkcioniranje u suvremenom društvu naših korisnika, a sve u svrhu unapređenja kvalitete njihovih života. Istaknula je kako je boravak mjesto gdje korisnici osvježavaju postojeća znanja i nadograđuju ih novima, socijaliziraju se, a neki i pripremaju za postepeno uključivanju u svijet rada. U tom kontekstu istakla je važnost „digitalne inkluzije“ za aktivno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u društvo te predstavila aktivnosti koje se provede u području usvajanja digitalnih vještina i povećanja informatičke pismenosti korisnika.

U daljnjem dijelu Okruglog stola povela se diskusija te su istaknuti i osobni primjeri korisnosti ovih aktivnosti. Tako je korisnik usluge Neven Kresina istaknuo kako je tijekom aktivnosti boravka naučio služiti se pametnim telefonom i to za pregledavanje videa koji ga zanimaju, pretraživanje informacija na internetu, a otvorio je profil na društvenoj mreži te na taj način prati i komunicira s drugim ljudima. Također, opisao je i kako je naučio te svakodnevno koristi i aplikacije za razmjenu tekstualnih i slikovnih poruka sa prijateljima, ali i poslodavcem budući da je zahvaljujući i naučenim informatičkim vještinama uspio se zaposliti unatrag tri mjeseca na pola radnog vremena.

Predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama Tija Osmanović istakla je korisnost predstavljenih radionica te kako osobe s intelektualnim teškoćama sudjelovanjem na istima mogu puno naučiti, a da su neke od prezentiranih rijetko viđene u našem društvu. Posebice je istakla edukativne aktivnosti pravilne komunikacije s drugima, vježbe percepcije, „škola u prirodi“ i herbarij. Edukaciju o digitalnoj pismenosti smatra važnima jer na taj način osobe s intelektualnim teškoćama mogu samostalno pretraživati razne aktivnosti i time se potaknuti na nove hobije i općenito veće društveno uključivanje.

Dr. Stanko Blatnik iz slovenskog IPAK instituta predstavio je iskustva iz drugih zemalja vezano uz dostupne obrazovne programe za poticanje digitalnog sudjelovanja i primjenjivost istih za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama. Naime, ti, opći, programi najčešće ne udovoljavaju zahtjevima osoba s intelektualnim i njihovoj osobnoj podršci ili pružateljima usluga, pa stoga, iako su pametni telefoni i korištenje interneta vrlo česti u zapadnim društvima, iste još uvijek ne koriste mnoge osobe sa intelektualnim teškoćama. Sumirajući iskustva i dostupna istraživanja na ovu temu ističe važnost svjesnosti uloge osoblja koje pruža podršku pripadnicima ove društvene skupine u pružanju i takve podrške svojim korisnicima u poboljšanju njihovih medijskih kompetencija i pristupa internetu, a ne samo usredotočivanje na dijagnosticiranu “intelektualnu invalidnost”. Nadalje, ističe da je i na ovome području potrebno pojačati napore i izbjegavati “doživotno etiketiranje, stigmu i društvenu diskriminaciju te ograničavanje ljudskih prava” za ovu skupinu.

Voditeljica projekta Nataša Milohanović zaključno je istakla kako u našim aktivnostima omogućujemo korisnicima usluge prostor za otvorenu razmjenu stavova i tema vezanih uz informatičku pismenost te priliku za stjecanje osobnih iskustva, shvaćajući isto kao neizostavan dio sudjelovanja u suvremenom društvu svih njegovih pripadnika. Iz dosadašnjeg iskustva i rada s osobama s intelektualnim teškoćama uvidjeli smo da naši korisnici imaju veliku želju za poboljšanjem svoje digitalne pismenosti i usvajanje novih digitalnih vještina, a kroz aktivnosti poludnevnog boravka upravo smo odgovorili na ove njihove potrebe.


Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre u partnerstvu s Gradom Vodnjanom od 01.05.2021. do 01.05.2023. provodla je projekt “Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula“.

Cilj projekta je poticati prijelaz s institucionalnih na socijalne usluge u zajednici na području urbane aglomeracije Pula razvojem, javnim djelovanjem i provedbom usluge poludnevnog boravka za 20 osoba s intelektualnim teškoćama.

Ciljane skupine projekta su:
– 20 osoba s intelektualnim teškoćama te
– opća i stručna javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalni donositelji odluka.

Očekivani rezultati na kraju provedbe projekta su:
– pružena izvaninstitucijska socijalna usluga boravka za 20 osobe s intelektualnim teškoćama
– uređen i opremljen novi prostor za pružanje usluge boravka
– prosječna ocjena zadovoljstva korisnika usluga ≥ 4,0
– samoprocjena korisnika usluga o korisnosti pružene socijalne usluge za povećanje njihove socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ≥ 80%
– održan jedan festival sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 4 okrugla stola sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održano 8 javnih prezentacija na javnim mjestima sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
– održane 2 tv emisije sa ciljem podizanja javne svijesti o pravu na život u zajednici i promocije izvaninstitucijskih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

Ukupan proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava je 1.994.470,80 kn, od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u okviru poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte:
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Pula, Kraška 1
Voditeljica projekta: Nataša Milohanović, natasa(a)uoiti.hr, 095 252 55 55