PB ITU Pula – 2021

Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula – Dnevne aktivnosti

Na današnjem satu Tomislav ponavlja naučeno gradivo rješavajući “ispit”. Teme koje su obuhvaćene u ponavljanju su: zanimanja, osobna higijena, godišnja doba, mjeseci i dani u tjednu, zdravlje, zdrava prehrana, briga o okolišu te štednja. Nakon ponavljanja gradiva, Tomislav vježba čitanje te […]

Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula – Dnevne aktivnosti

Na današnjem satu korisnici ponavljaju naučeno gradivo rješavajući “ispit”. Teme koje su obuhvaćene u ponavljanju su: zanimanja, osobna higijena, godišnja doba, mjeseci i dani u tjednu, zdravlje, zdrava prehrana, briga o okolišu te štednja. Korisnici sa smiješkom rješavaju zadatak te pokazuju […]