Author
Sanja Pernić

Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula – Dnevne radne i edukacijske aktivnosti

Svaki član društva jednako je vrijedan te svojim radom i zalaganjem može pridonositi svojoj i općoj dobrobiti. U okviru radnih aktivnosti usluge poludnevnog boravka u Puli uređujemo edukacijsko-rehabilitacijski vrt koji nam omogućava da prilikom lijepog vremena aktivno boravimo u prirodi, zabavimo […]

Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula – Dnevne sportsko-rekreativne aktivnosti

Kao dio naših najstojanja za unapređenjem tjelesnog i psihičkog zdravlja te općenito kvalitete života naših korisnika, u okviru usluge poludnevnog boravka u Puli organiziramo dnevne sportsko-rekreativne aktivnosti koje su prilagođene njihovim interesima i mogućnostima. Naime, dokazano je da je tjelesno neaktivan […]