Author
Irena Kovač

Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula – Dnevne aktivnosti

Danas smo sudjelovali u projektu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu pod nazivom “Digi-ID Plus”. Nekoliko naših korisnika dobilo je priliku sudjelovati u istraživanju o digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Projekt Digi-ID Plus usmjeren […]